Het steuntje in de rug om ergens te komen

Als vrijetijdscoaches kijken Marian en Nalinie wat iemand wil met zijn of haar vrije tijd en wat daarin de mogelijkheden zijn. Hierbij houden ze oog voor de behoeften van mensen die steeds ouder worden.

Mee in de maatschappij

Marian: ‘We laten nieuwe cliënten kennismaken met andere bewoners. Of we gaan op zoek naar iemand in de buurt met wie de cliënt dingen kan ondernemen. Mensen die te maken hebben met achteruitgang als gevolg van ouderdom hebben vaak meer moeite om zelf iets te organiseren. Wij geven ze net dat steuntje in de rug om ergens te komen.’

Aansluiting

Mensen worden steeds ouder. Bij het ouder worden is achteruitgang normaal. Voor iedereen werkt dit weer anders. Het geheugen neemt af, mentaal reageren mensen anders. Dit kan al gebeuren vanaf circa 50 a 55 jaar. En zelfs eerder. Nalinie: ‘We proberen te voorkomen dat aangeleerde vaardigheden verdwijnen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van cliënten. Wij gebruiken de methode Urlings, waarbij het levensverhaal van mensen uitgangspunt is in onze ondersteuning. ‘

Gelegenheid tot ontmoeting

Naarmate mensen ouder worden, neemt het sociale netwerk af. De vrijetijdscoaches stimuleren onderlinge contacten door het creëren van natuurlijke ontmoetingsmomenten. Daarnaast laten ze mensen kennis maken met toneel, zang of houden ze een beautydag. Nalinie: ‘Het gaat hierbij om waar mensen zelf behoefte aan hebben.’

Veilige omgeving

Marian: ‘Mensen moeten zich veilig genoeg voelen om dingen buitenshuis te kunnen doen. Door hen daarin te ondersteunen, versterken we het zelfvertrouwen. Zo is er een 82-jarige dame die het helemaal geweldig vindt om kleding te showen. Daar spelen wij op in door haar mee te nemen naar een kledingmarkt in dit pand. De (levens)energie die dat geeft, is zo waardevol!‘

Een vraag? Advies of hulp nodig?

Neem contact op. Bel of mail gerust. Of laat je door ons terugbellen of mailen.

Vul je postcode in.