Klachten en zorgen

Heb je een klacht of maak je je ergens zorgen om? Bijvoorbeeld over de ondersteuning, over een locatie of een team? Vertel het ons. Zo weten anderen wat je vindt. En het helpt Pameijer om de dienstverlening te verbeteren. Een klacht of zorg delen kan op verschillende manieren. Hieronder leggen we het uit.

Maak je je zorgen?

Heb je niet echt een klacht maar maak je je ergens zorgen om? Wil je bijvoorbeeld een signaal met ons delen over een bepaalde situatie of begeleiding van een cliënt? Laat het ons dan weten door dit Zorgsignaalformulier in te vullen. Het formulier is zowel voor cliënten als voor hun naasten, vrienden en buren. 

Je kunt je melding ook per post opsturen. Vermeld altijd: je naam, of je cliënt of verwant bent, je e-mailadres, wat er aan de hand is en wat er met het signaal moet gebeuren. Stuur dit op naar: Pameijer, ter attentie van team MRIC, Crooswijksesingel 66, 3034CJ Rotterdam.

Na je melding neemt een lid van het zorg/signaal team altijd contact met je op om je zorg verder te bespreken. En om te kijken welke vervolgstappen we kunnen nemen.

Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt kun je binnen Pameijer verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek aanvragen met een begeleider of leidinggevende. Of met je arrangeur. Die kun je vertellen wat je dwars zit en samen zoeken naar een oplossing. Kom je er met hen niet uit? Dan kun je contact opnemen met:

  • Vertrouwenspersoon
  • Klachtenbemiddelaar
  • Klachtencommissie
  • Klachtencomissie onvrijwillige zorg

Hieronder leggen we uit wat de vertrouwenspersoon, klachtenbemiddelaar en klachtencommissie precies doen.

Vertrouwenspersoon

Binnen Pameijer kun je altijd ondersteuning krijgen als je iets met een klacht wilt doen. Je kunt dan contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon kan je ondersteunen als je een klacht hebt. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen op welke manier je een klacht kunt indienen. Of wat je rechten zijn. Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Klachtenbemiddelaar

Je kunt ook een klachtenbemiddelaar inschakelen. De klachtenbemiddelaar is een onpartijdige gespreksleider die samen met alle betrokkenen een oplossing voor een klacht probeert te vinden.

Pameijer heeft twee klachtenbemiddelaars:

  • Han Biesheuvel is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag tot 13:00 uur en donderdag via  via 088 - 271 52 52.
  • Liset Dettingmeijer is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via 088 - 271 52 52.

De klachtenbemiddelaars zijn ook te bereiken via klachtenbemiddeling@pameijer.nl.

Klachtencommissie

Een andere mogelijkheid is dat je je klacht naar de klachtencommissie stuurt. Die bestaat uit leden die niet voor Pameijer werken. De klachtencommissie hoort eerst iedereen die bij de klacht betrokken is. Na een onderzoek doet de klachtencommissie een uitspraak of je gelijk hebt met je klacht of niet. Het kan ook zijn dat je voor een deel gelijk krijgt. De klachtencommissie is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag tot 13:00 uur en donderdag en. Je kan de klachtencommisie bereiken via de mail of bellen naar 088 - 271 52 52.

Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Speciaal voor klachten over onvrijwillige zorg is er een KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dat is een externe klachtencommissie. Je geeft jouw klacht eerst door aan de klachtencommissie van Pameijer. Je belt deze commissie op 088 271 52 52. Pameijer zet de klacht door naar de externe klachtencommissie. Dat hoef je niet zelf te doen. Lees hier meer over (on)vrijwillige zorg.

Klachtenregeling

Pameijer heeft regels voor de omgang met klachten. In de klachtenregeling worden deze regels in eenvoudige taal beschreven.