Wet zorg en dwang & Wet verplichte ggz

Gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychisch probleem vielen voorheen onder de ‘Wet Bopz’. Deze wet was vooral gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. Per 1 januari 2020 heeft de Wet Bopz plaats gemaakt voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze nieuwe wetten sluiten beter aan bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychisch probleem.

Vrijwillige zorg

Pameijer ondersteunt altijd op vrijwillige basis en gaat uit van eigen regie. Onvrijwillige zorg past daar niet bij. Heel soms ontstaat er een risicovolle situatie waarop gehandeld moet worden. We gaan in gesprek met jou, je naasten en je behandelaar op zoek naar alternatieven en kijken naar het risico. Heel soms komt het dan voor dat er geen (vrijwillige) oplossing gevonden wordt en kan er een probleem ontstaan voor jou of jouw omgeving. Het kan dan onvermijdelijk zijn om onvrijwillige zorg in te zetten. We volgen hierin de richtlijnen van de nieuwe wet en houden ons aan een stappenplan. Of een situatie onder de Wzd of de Wvggz valt, hangt af van de doelgroep. Lees meer…

Bestuurder Arnold van Doorn vertelt in de onderstaande video meer over de visie van Pameijer op de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten en plichten voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Soms gaat het niet goed met je en kan je (tijdelijk) niet goed inschatten welke zorg of ondersteuning op dat moment nodig is. De Wet zorg en dwang biedt dan mogelijkheden om jou tóch de zorg te bieden die nodig is. 

In deze brochure en op de website van Steffie wordt op een duidelijke manier uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor iemand met een verstandelijke beperking.

Vormen van onvrijwillige zorg

In het kader hieronder lees je welke 9 vormen van onvrijwillige zorg onder de Wzd vallen.

Kader-vormen-onvrijwillige-zorg.jpg

Cliëntvertrouwenspersoon

Iedere regio heeft een eigen cliëntvertrouwenspersoon bij wie je terecht kan in het geval van onvrijwillige zorg. Deze persoon is er voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze flyer lees je met welke cliëntvertrouwenspersoon je in jouw regio contact op kan nemen. Wil je meer weten over het werk van de cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang? Klik dan op deze link.

Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Speciaal voor klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend, is er een KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dat is een externe klachtencommissie. Je geeft jouw klacht eerst door aan de klachtencommissie van Pameijer. Je belt deze commissie op 088 271 00 00. Pameijer zet de klacht door naar de externe klachtencommissie. Dat hoef je niet zelf te doen.

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte ggz regelt de rechten en de plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. Pameijer verleent zelf geen onvrijwillige zorg en neemt geen cliënten op. Dit wordt uitgevoerd door onze samenwerkingspartners, zoals Antes en GGZ Delfland. Om de zorg veilig en goed voor cliënten en medewerkers uit te voeren, maken we met deze partners duidelijke werkafspraken. Waar onvrijwillige zorg voorheen altijd leidde tot gedwongen opname, kan verplichte zorg nu ook thuis verleend worden. 

Lees hier meer informatie over de Wet verplichte ggz en bekijk de video.

Opleggen van verplichte zorg

Er zijn twee manieren waarop verplichte zorg binnen de Wvggz kan worden opgelegd:

  • met een crisismaatregel of
  • met een zorgmachtiging

Over de zorgmachtiging heeft GGz Centraal een animatiefilm gemaakt voor cliënten. Die kun je hier bekijken. Heb je na het bekijken van de video en de website van het Ministerie nog steeds vragen? Op dit platform vind je nog veel meer informatie over de Wet verplichte ggz.