Inspraak en medezeggenschap

Pameijer vindt het belangrijk dat je als cliënt of als diens vertegenwoordiger kan meedenken, meepraten en meebeslissen. Over dingen die invloed hebben op het dagelijkse leven. Over onderwerpen die voor de cliënt belangrijk zijn.

Waarom vindt Pameijer inspraak en medezeggenschap belangrijk?

We ondersteunen mensen bij het omgaan met hun beperkingen en het versterken van hun eigen kracht. Daarbij speelt eigen regie een belangrijke rol: wat kan én wil iemand zelf? Daarom vinden we het belangrijk dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat kan op drie verschillende manieren:

  1. Zeggenschap: een cliënt heeft zeggenschap over zijn eigen leven. Hij maakt zelf keuzes. De cliënt geeft tijdens de evaluatie van MijnPlan aan wat hij belangrijk vindt bij zijn ondersteuning. Bijvoorbeeld over zijn ontwikkeldoelen. Of over de samenwerking met zijn begeleider.
  2. Inspraak: cliënten en/of hun vertegenwoordigers van een locatie vertellen wat hun wensen en meningen zijn. Over onderwerpen die belangrijk zijn in hun dagelijkse leven. Ook wanneer iemand niet in een cliëntenraad zit. Hun inspraak is belangrijk voor de cliëntenraad en de manager. Om naar te luisteren en om er iets mee te doen.
  3. Medezeggenschap: cliënten en/of hun vertegenwoordigers komen op voor de gezamenlijke wensen en belangen van cliënten bij Pameijer. Dit gebeurt in een (centrale of lokale) cliëntenraad.

Goede inspraak en medezeggenschap betekent dat we met elkaar op tijd belangrijke onderwerpen bespreken, de ander serieus nemen, naar elkaar luisteren en samen zoeken naar oplossingen.

wmcz-2.PNG

Toolbox voor inspraak en medezeggenschap

In de toolbox vind je informatie over de vernieuwde wet. En kun je voorbeelden en tips lezen om van inspraak en medezeggenschap op jouw locatie een succes te maken. Samen met het team en de manager. Succes met de voorbeelden en de tips die we hier geven. Zodat je als cliënt of vertegenwoordiger/naaste echt gebruik kunt maken van je recht op inspraak en medezeggenschap!