Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je in vertrouwen met iemand wilt praten. Bijvoorbeeld wanneer je iets dwars zit. Of als je ergens advies over wilt. Dan kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon die altijd aan jouw kant staat. De vertrouwenspersoon luistert en helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Cliëntvertrouwenspersoon

Pameijer werkt met cliëntvertrouwenspersonen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Marit van Ewijk via de mail of bellen naar 06 - 20 40 85 94 of met Benyounes Elmajdoub via de mail of bellen naar 06-25 16 41 05 .

Een cliëntvertrouwenspersoon kan je ondersteunen als je een klacht hebt. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen op welke manier je een klacht kunt indienen. Of wat je rechten zijn. Ook kunnen ze helpen bij het schrijven van een brief en het ondersteunen bij een gesprek.

Cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

In het geval van onvrijwillige zorg kun je terecht bij een vertrouwenspersoon die daar speciaal voor is. Dit is iemand die niet bij Pameijer werkt. Hij of zij luistert naar je. Samen gaan jullie op zoek naar een oplossing voor het probleem. Elke regio heeft een eigen cliëntvertrouwenspersoon voor onvrijwillige zorg (voor VG cliënten). In deze lees je met welke cliëntvertrouwenspersoon je in jouw regio contact op kan nemen.

Vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die een klacht hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het AKJ is een onafhankelijke organisatie. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de organisatie waar de kinderen verblijven. Zij kunnen gratis advies geven, rechten uitleggen, ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of ondersteunen bij een gesprek. Je kan de AKJ bereiken via de mail of via 088 - 555 10 00.

Familievertrouwenspersoon

Voor familie is er ook een vertrouwenspersoon. Heb je als familie of verwant een vraag of een probleem waar je met zorgverleners niet uitkomt, dan kan een familievertrouwenspersoon hulp bieden.  Ook kan hij ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij andere gesprekken. Je kunt hiervoor contact opnemen met Pim Stumpe via de mail of bellen naar 06 – 21 14 95 10.  De familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Bezoek hun website voor meer informatie.