Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je in vertrouwen met iemand wilt praten. Bijvoorbeeld wanneer je iets dwars zit. Of als je ergens advies over wilt. Dan kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon die altijd aan jouw kant staat. De vertrouwenspersoon luistert en helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Cliƫntenvertrouwenspersonen

Voor cliënten zijn er twee cliëntenvertrouwenspersonen.

De cliëntenvertrouwenspersonen kunnen je ook ondersteunen als je een klacht hebt. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen op welke manier je een klacht kunt indienen. Of wat je rechten zijn. Ook kunnen ze helpen bij het schrijven van een brief en het ondersteunen bij een gesprek.

Familievertrouwenspersoon

Voor familie van cliënten is er ook een vertrouwenspersoon, dat is Peter Brakel. Hij kan ondersteuning bieden bij het leggen of het herstellen van contact met de begeleiding. Hij kan ook ondersteunen bij de klachtenprocedure of bij andere gesprekken. Peter is niet in dienst van Pameijer, maar verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Je kan Peter bereiken via zijn mail of bellen naar 06 - 25 32 26 05.

Vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die een klacht hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het AKJ is een onafhankelijke organisatie. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de organisatie waar de kinderen verblijven. Zij kunnen gratis advies geven, rechten uitleggen, ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of ondersteunen bij een gesprek. Je kan de AKJ bereiken via de mail of via 088 - 555 10 00.