Dankzij onze samenwerking is er veel meer stabiliteit en rust’

In Rotterdam-Hillegersberg ligt Pameijers woonlocatie Adriaen van der Doeslaan. 18 cliënten met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond wonen hier in een beschermde woonvorm. Zij krijgen zowel ondersteuning van Antes als van Pameijer. Dat schreeuwt om samenwerken. Trudy Ooijman en Astrid Belet vertellen hoe zij dat al zo’n zeven jaar succesvol aanpakken.

Trudy heeft 33 actieve dienstjaren in de zorg. Bij Antes werkt zij nu alweer zeven jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. ‘De cliënten van de woonlocatie Adriaen van der Doeslaan zijn bij ons in zorg en ik ben één van de behandelaren’, zegt Trudy. Ze werkt intensief samen met Astrid en haar collega’s bij Pameijer. Astrid: ‘Ik kwam in oktober 2007 in dienst bij Pameijer en startte gelijk als wooncoach B op deze locatie. Die moest toen nog helemaal opgezet worden.’

Gezamenlijk uitgangspunt en doel

Antes en Pameijer werken al lange tijd samen. Antes is als GGZ-instelling gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Omdat de ondersteuning ambulant is, zijn de behandelaren van Antes niet altijd aanwezig op de woonlocatie. De woonbegeleiders van Pameijer zijn er wel 24/7. Zij zorgen voor dagelijkse, praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld omgaan met geld, eten en schoonmaken. Daarnaast ondersteunen ze cliënten bij het werken aan de behandeldoelen die ze met Antes hebben afgesproken. Trudy: ‘Antes en Pameijer werken allebei vanuit hun eigen expertise. De rolverdeling voor de ondersteuning is dus lekker duidelijk. We maken hier vooral het verschil door onze samenwerking volgens een gezamenlijk uitgangspunt: cliënten doen zoveel mogelijk op basis van eigen kracht en regie. Uiteindelijk met het doel om cliënten stabieler te maken zodat ze kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen en een baan.’

Uitstromen gaat moeizaam

‘We moeten eerlijk zijn. Uitstromen gebeurt hier helaas weinig. Het is moeizaam om cliënten van deze beschermde woonvorm weer mee te laten doen in de maatschappij’, zegt Astrid. Helaas is dat de realiteit. Dat betekent absoluut niet dat de samenwerking tussen Antes en Pameijer niets oplevert. Integendeel. ‘In het verleden was het op deze woonlocatie erg onrustig. Dankzij de nauwe en fijne samenwerking met Antes is er veel meer stabiliteit en rust gekomen. Een wereld van verschil met een jaar of zeven geleden.’

‘Dankzij onze korte lijnen hoeven cliënten
niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.’

Oplossingsgericht werken

Naast de goede samenwerking heeft ook het Oplossingsgericht Werken (OGW) inmiddels veel gebracht op de Adriaen van der Doeslaan. In het verleden werd nogal strikt gewerkt volgens de regels. Die zijn er natuurlijk niet voor niets. Maar een cliënt die opgefokt is en te horen krijgt dat hij iets niet mag vanwege de regeltjes, wordt daar meestal niet rustiger van. ‘Met OGW pakken we dat anders aan’, legt Astrid uit. ‘Gaat er iets niet goed, dan strooien we niet meteen met regels. We gaan even rustig zitten met een kop koffie erbij. De ergste spanning zakt dan weg en er ontstaat verbinding. Dat maakt het veel makkelijker om een gesprek te voeren en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Sinds we het zo aanpakken, is hier veel meer rust en stabiliteit. En het mooie is dat Antes op een vergelijkbare manier denkt en werkt.’

Belang van continuïteit

Het effect van rust en stabiliteit op cliënten is groot. Astrid schat in dat het aantal agressie-incidenten met zo’n 70 tot 80 procent is gedaald sinds de invoering van OGW. Trudy voegt daar nog aan toe: ‘Onderschat het belang van de continuïteit van zorg niet. Cliënten kunnen er op vertrouwen dat hun behandelaar met grote regelmaat langskomt. Elke keer als ik hier binnenkom, maak ik een rondje langs de woonbegeleiders om te vragen met wie het goed gaat en met wie wat minder. Dan weet ik meteen wie extra aandacht nodig heeft. Omdat we elkaar voortdurend goed op de hoogte houden, schept dat veel duidelijkheid. En dankzij onze korte lijnen hoeven cliënten ook niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.’

De brugfunctie van de ervaringsdeskundige

Astrid en Trudy zijn ook erg blij met de ervaringsdeskundige die op de woonlocatie in Hillegersberg werkt. Als cliënten het zwaar hebben, zoeken ze juist hem wel eens op. ‘Jij snapt precies wat ik bedoel en hoe ik me voel, he?’, zeggen ze dan tegen hem. Vanwege zijn eigen ervaringen voelen cliënten zich beter begrepen door hem. Zijn ervaringen zijn net zo waardevol voor Trudy, Astrid en hun collega’s. Astrid: ‘Wij weten niet hoe het voelt als je smacht naar drugs. Onze ervaringsdeskundige wel. Hij probeert ons dat zo goed mogelijk uit te leggen zodat wij cliënten ook wat beter gaan begrijpen. Daarmee heeft hij een brugfunctie tussen de cliënten en ons. Hij creëert over en weer begrip en dat is bijzonder waardevol.’

Prachtige showcase

Sinds 2018 is er een convenant tussen Antes en Pameijer waar ook GGZ Delfland bij aangesloten is. Daarnaast zijn er concrete afspraken hoe je optimaal samen kunt werken aan een goede professionele werkrelatie die rust en continuïteit biedt. Het team van Pameijer op de woonlocatie Adriaen van der Doeslaan was daar samen met Trudy van Antes in 2017 op eigen houtje dus al mee begonnen. Hun manier van samenwerken bleek naadloos aan te sluiten op het convenant toen dat verscheen. Het feit dat Antes en Pameijer door de jaren heen samen al zoveel hebben bereikt, maakt woonlocatie Adriaen van der Doeslaan een prachtige showcase.