De geschiedenis van Pameijer

Het 95 jaar geleden dat de Rotterdamse psychiater Dr J.H. Pameijer de ‘Rotterdamsche Vereniging ter behartiging van de Maatschappelijke Belangen van Zenuw- en Zielsziekten ’oprichtte. De basis van onze huidige organisatie. De geschiedenis van Pameijer wordt in deze animatie weergegeven.