Gedichten van Frits

afstand

Wat scheidt ons?
Is het de weg vervagend in tijd.
De strijd die ons in tweeën splijt. 
De verwachting opgebouwd in
onze verbeelding.
Is het de angst die ons gevangen houdt.
Is het niet te vatten, ongrijpbaar.
Is het slechts een vlucht voor het gevaar.
Is het gevoel dat ons vervreemdt van elkaar.
Is het de afstand tussen groot en klein,
zijn wij alleen de massa waar ik mij in onderdompel.
en verdwijn.

de gekte van de wereld

De gekte van de wereld,
het zit allemaal in de
verschijnselen.
Natuurlijke bronnen boren zij aan.
Gedolven wordt de aarde.
Leeggezogen tot de laatste druppel.
Dor en verlaten liggen de vlakten.
Geplukt zijn de bloemen.
Waterig scheidt de lucht
strak het water.
De rotsen gekerstend tot het bittere,
aftands en grotesk.
De wind der vergetelheid zoekt
herkenning.
In de verre einder gloeit de zon,
vurig afgetekend tegen de hemel.

closed door

I'm leaving here,
won't make a sound,
only the wind will be
a quiet whispering,
a glimpse into eternity,
it won’t foretell destiny,
I'm not waiting for a sign at all,
I'm gonna let it float,
won't walk the dirty road,
I will not carry my load
I had to share
I will go without a care
once my time's up
there's no looking back
I'm not waiting for a chance
I'm just not there
I won't answer no more questions no more
what's it all for
I'm just stepping out of here
close the door without a tear

bloemen

bloemen
een bloem bloeit
groeien.geen onderscheid
op het oog
bloeien
waren het de dorens,
of de bloem die bedroog

gesloten deur

donkere kamer,
wankele trap,
beschut verscholen,
dichte gordijnen,
gesloten deur,
geruchten,
kabbelen,
af en aan
binnen de muren,
blind en doof
orakel voorspelt,
voor weinig geld,
ruimte onbetreden,
met dichte ogen,
ontsnappend aan
het verleden
verholen lonkend
naar het heden

paradijs

Ergens ver in de tuin
sprak ik een wonderschoon schepsel
Zij schrok op bij het horen van mijn stem
Zij gaf mij een heerlijk gevoel van vrijheid
Al zou ik haar kunnen bekoren
Mijn mooiste dromen zouden uitkomen
Haar wilde ik mijn liefde schenken
Zonder haar te leven, ik moest er niet aan denken
Ik genoot van haar verschijning
Elke blik van haar wilde ik doorgronden
Zij vroeg mij niet naar mijn naam
Gebroken tuurde ik naar de grond.
Zo dichtbij mij stond zij,
haar vraag verstomde mij
en liet mij achter in razernij.