Werkbezoek Goudseplein door minister van onderwijs en staatssecretaris VWS

31 maart 2022

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet ieder kind hoeft naar school. Dennis Wiersma, minister van Onderwijs en Maarten van Ooijen, staatssecretaris VWS bezochten het Goudseplein.

Leerrechtpilots

Er zijn in Rotterdam veel kinderen die thuis zitten. Het gaat om kinderen die niet 'passen' op een school en daardoor geen onderwijs krijgen. Zij vallen tussen wal en schip. Vanuit het idee dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ontwikkeling, hebben gemeenten de afgelopen jaren verschillende combinaties van onderwijs en zorg opgezet. In Rotterdam onder de naam leerrechtpilots. Met als doel om te onderzoeken op welke manieren kinderen, die niet of niet volledig naar school kunnen, toch onderwijs kunnen krijgen. Op school of op een zorglocatie. In een leerrechtpilot krijgen kinderen een, op ontwikkeling gericht, zorg-onderwijsprogramma.

Goudseplein

Het Goudseplein is zo'n plek: een leerrechtpilot waar Pameijer begeleiding biedt aan jongeren vanaf 12 jaar met autisme en normale begaafdheid. Tegelijkertijd krijgen zij les op maat. Het gaat om talentvolle jongeren die door hun problematiek niet op een reguliere school passen.De minister en staatssecretaris voerden met ouders en jongeren een gesprek over het belang van de leerrechtpilot op het Goudseplein. Tijdens het bezoek werd ook gesproken over verbeteringen, want bij de combinaties van onderwijs en zorg is niet altijd duidelijk welke ruimte wetgeving biedt en hoe het aanbod moet of kan worden gefinancierd.

Na de proeftuinen

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter organiseren. Bijvoorbeeld door de financiering anders te regelen. Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven inzicht krijgen in waarom kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs.

Vertel het door