Uitkomsten lokale radendag worden verder besproken

29 mei 2019

Begin april werd in centrum Djoj een dag georganiseerd voor lokale cliëntenraden SP en GZ. Centraal thema: hoe ontwikkelen we samen een goede visie en beleid op zeggenschap bij Pameijer? Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. De uitkomsten ervan zijn nu verwerkt en worden verder besproken.

Spreker en stellingen

Inspraak van cliënten is niet overal gemakkelijk te organiseren. Maar het is een onderwerp en een recht dat alle cliënten direct aangaat. Op initiatief van de centrale cliëntenraden werd op 1 april een dag over dit belangrijke onderwerp georganiseerd. Er kwamen tientallen cliënten die lid zijn van een lokale raad.

Ter inspiratie vertelde een spreker ’s ochtends over een gemakkelijke vorm van inspraak voor cliënten: ‘samenspraak’. In de middag werd in groepjes verder gepraat over de rechten van lokale cliëntenraden binnen Pameijer. Dit aan de hand van uitgewerkte stellingen.

Uitkomsten

Er werden veel ideeën ingebracht om de inspraak via lokale cliëntenraden te verbeteren. Een aantal onderwerpen sprong eruit, zoals:

  • het is belangrijk dat Pameijer zorgt voor de inzet van onafhankelijke coach/ondersteuners voor lokale raden;
  • centrale en lokale raden moeten door Pameijer goed geïnformeerd worden over hun rechten en taken. Welke besluiten worden waar genomen? Over welke thema’s adviseren lokale raden en over welke thema’s centrale raden? De openingstijden van een thuishaven zijn bijvoorbeeld een lokaal onderwerp, het voedingsgeld is een centraal onderwerp.
  • de geplande invoering van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en wat dit binnen Pameijer betekent. Hoe kan de inspraak voor cliënten gemakkelijker worden gemaakt op lokaal en centraal niveau?

Vervolg

Vanuit de raden is een voorstel gedaan om met alle betrokkenen - de Raad van Bestuur en de afdeling HRM - verdere afspraken (beleid) te maken over de uitkomsten van deze dag. Als hier meer over bekend is, komen we erop terug!

Vertel het door