Pameijer test sociale robots

Pameijer test de komende maanden zeehond ‘Bo’ en kat ‘Abby’: nieuwe ondersteuningsmiddelen voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking. Donderdag 15 september vierden kinderen, ouders, ondersteuners en sponsors de start van deze testperiode met een ‘geboortefeest’, inclusief beschuit met muisjes.

Testen bij kinderen en jongeren

Wij testen bij onze verschillende ontwikkelcentra of de sociale robots de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een ernstige beperking versterken. Door actie enr eactie te stimuleren kijken we of het contact tussen kind en omgeving verbetert. We zetten de 'dieren' in als aanvulling op onze bestaande ondersteuning. De eerste resultaten zijn in 2017 bekend. 

Techniek als hulpmiddel

De dieren voelen zacht aan, maken geluiden en reageren op aaien en knuffelen. Margareth adviseur e-ondersteuning: 'Pameijer kijkt altijd naar mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het omgaan met hun beperkingen. Techniek kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Er is veel mogelijk tegenwoordig!'

Sponsoring

De aanschaf van 'Bo' en 'Abby' werd mogelijk met inzet van Vrienden van Pameijer, sponsoring Stinafo en Stichting Medisch-Sociale Hulp.

 

Vertel het door