Betere samenwerking met mantelzorgers

Betrokkenheid van mantelzorgers is voor veel cliënten belangrijk bij hun ontwikkeling en herstel. Het maakt dat zij zich extra gesteund voelen in hun eigen proces. Daarom maakt Pameijer zich sterk voor een goede samenwerking met mantelzorgers. En deelt zij haar ervaringen met andere professionals binnen de zorg.

Belang van een goede samenwerking

Mantelzorgers zijn vanwege hun relatie met hun verwant vaak langdurig betrokken en weten vanuit die ervaring wat belangrijk is voor de cliënt. Bovendien kunnen mantelzorgers ook behoefte hebben aan ondersteuning in het omgaan met de beperking van de cliënt. 

In voor Mantelzorg

Sinds 2014 werkt Pameijer, samen met andere zorgorganisaties, mee aan het landelijke project ‘In voor Mantelzorg’. Met als doel het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Met als resultaat een werkboek met persoonlijke ervaringen, gebruikte tools en handige  instrumenten. Op dinsdag 14 juni 2016 overhandigde staatsecretaris Van Rijn het eerste exemplaar van het werkboek aan de landelijke projectleiders.  

Van Rijn: “Zonder mantelzorgers kan het niet. Dan kunnen we de zorg in Nederland niet overeind houden. Dat besef is de afgelopen jaren doorgedrongen. Bij werkgevers, bij gemeenten en bij beroepskrachten. Zij realiseren zich dat het leven zo veel aan waarde wint door betrokkenheid van familie.”

Ondersteuning mantelzorgers

Bij Pameijer werken familie-ervaringsdeskundigen. Mensen die zelf mantelzorg verlenen om de samenwerking tussen cliënt, verwant en medewerker te versterken. In een familie supportgroep worden persoonlijke ervaringen en tips met elkaar uitwisseld. Mantelzorgers leren om hun eigen ervaringsverhaal te schrijven en te delen met anderen. Voor bewustwording van hun eigen situatie en hun eigen proces. En als nieuwe bron van steun en hoop. 

 

Vertel het door