Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaalt de zorgverzekering niet al je zorg. Je betaalt een deel zelf. Dit heet je ‘eigen bijdrage’. Je betaalt je eigen bijdrage aan het CAK.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage?

Het CAK berekent hoe groot jouw eigen bijdrage is. Dit is per persoon anders en hangt af van hoe oud je bent, welke zorg je krijgt en hoeveel geld je hebt. Op de website van het CAK kun je zelf berekenen wat je eigen bijdrage is. Ook vind je daar meer informatie over de eigen bijdrage van de Wlz en Wmo.