Ontwikkelcentrum jeugdigen zeer intensief

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Als ouder wil je graag dat je kind zich prettig voelt in een veilige omgeving. In het Ontwikkel-centrum krijgt je kind de ondersteuning en behandeling die dit mogelijk maakt.

Wat is het Ontwikkelcentrum?

In het Ontwikkelcentrum biedt een team van pedagogisch medewerkers on-dersteuning en behandeling. Samen met jullie stellen we doelen vast. Je kind krijgt op basis van dit plan een programma aangeboden. Gericht op zowel zijn lichamelijke als mentale en sociale ontwikkeling en welbevinden. Binnen een veilig leerklimaat.

Voor wie is het Ontwikkelcentrum?

Het Ontwikkelcentrum is voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een verstande-lijke of ernstig meervoudige beperking en een ontwikkelachterstand. Zij hebben een ontheffing van de leerplicht.

Wat levert het op?

Je kind ontwikkelt zich en voelt zich prettig in een veilige leer- en leefomge-ving. Lichamelijk, mentaal en sociaal. Vanuit zijn eigen mogelijkheden. Sa-men met andere kinderen.

Wat is nog belangrijk om te weten?

  • De grootte en samenstelling van de groep én de ondersteuning en behandeling zijn afgestemd op de behoefte van je kind. In de groep ‘zeer intensief’ zijn zes kinderen en 2 pedagogisch medewer-kers. Je kind krijgt regelmatig individuele begeleiding.
  • Je kind gaat maximaal 10 dagdelen per week naar het Ontwik-kelcentrum. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van je kind. En afhankelijk van een beschikking of indicatie. Ieder jaar bekijken we of aanpassing nodig is.

Een vraag? Advies of hulp nodig?

Neem contact op. Bel of mail gerust. Of laat je door ons terugbellen of mailen.

Vul je postcode in.

Ook leuk om te lezen

  1. Feestelijke opening van nieuwe gymzaal OC Metronoom

    Dinsdag 25 april opende ontwikkelcentrum Metronoom officieel hun nieuwe gymzaal met beweeg- en ontdekhoek. Deze speciale gymzaal is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van stichting DaDa.

    Lees verder