Wijkcentrum Alexanderhof open

Pameijer neemt deel aan het wijkproject voor bewoners in Rotterdam Alexander.

Wijkontwikkeling

Na een langdurige ontwikkelperiode is wijkcentrum Alexanderhof nu officieel geopend. Het Alexanderhof is een gloednieuwe samenwerkingslocatie waar bewoners gebruik kunnen maken van diensten op het gebied van wonen, sport welzijn en zorg. Het gebouw biedt ook sportvoorzieningen en is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bramanteplein, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in Alexander. Als multifunctioneel wijkcentrum gaat deze locatie een plaats worden waar alle (sociale) contacten uit de wijk samenkomen.

Maatschappelijke partners

Het Alexanderhof is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vele (maatschappelijke) organisaties. Vanuit onze samenlevingsgerichte missie en visie ondersteunt Pameijer dit soort wijkprojecten van harte. Namens onze organisatie gaf Joke Ellenkamp aan trots te zijn op de vele partners, waaronder de gemeente, Woonstad, Dock en Optisport. Het Alexanderhof werd mede geopend door een aantal cliënten, die in de ochtend ook de bediening voor hun rekening namen. Met het ter afsluiting plaatsen van een 'google location point' gooide het Alexanderhof de deuren symbolisch open voor de hele wijk.

Vertel het door