Word maatje!

Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en lokale omgeving. We stimuleren dat mensen – zodra zij dat kunnen – zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet,. Als maatje kun je hierbij helpen

Wat is een maatje?

Maatjes zijn vrijwilligers die gekoppeld worden aan een cliënt van Pameijer. Iedereen kan maatje worden, ook als je cliënt bent van Pameijer. Het is belangrijk dat een maatje en een cliënt het goed met elkaar kunnen vinden. Zodat jullie allebei plezier hebben in het contact.

Wat doe je als maatje?

Als maatje ben je voor een cliënt een vertrouwd contact. Een maatje gaat bijvoorbeeld gezellig koffie drinken bij iemand die eenzaam is. Gaat op stap met een kind dat thuis aandacht tekort komt. Of zwemmen met iemand met een beperking. Je biedt een luisterend oor. Of je helpt met alledaagse dingen. Hoe vaak je dat doet? Dat bespreek je samen. Ook krijg je begeleiding van een professional.

Van wie kun je een maatje worden?

Je wordt maatje van een cliënt van Pameijer. Het gaat om cliënten die moeite hebben met vrienden maken. Of het lastig vinden hun dag leuk en zinvol in te vullen. Deze cliënten hebben bij Pameijer aangegeven dat ze een maatje zoeken.

Waarom maatje worden?

  • Elke dag is anders en uitdagend.
  • Je steunt een medemens uit jouw buurt of woonplaats.
  • Je doet iets goeds voor de maatschappij.
  • Je krijgt een WA-verzekering en je reiskosten worden vergoed.

Hoe word je een maatje?

We voeren eerst een intakegesprek. Ook bezoek je een introductiebijeenkomst, waarin uitgelegd wordt wat het betekent om een maatje te zijn. Het is belangrijk dat een cliënt en een maatje een goede ‘match’ zijn. Daarom zoeken we een cliënt die bij jou past. Eerst maak je kennis met elkaar. Daarna kunnen jullie allebei bedenken of je samen verder wilt.